TellTur Sommer 2023

Her er noen tips for en god start på årets sesong!

1.april - 30.november 2023
Til registrering

1. Oppdater TellTur i APPen Norgeskart Friluftsliv ved å trykke på den runde pilen oppe i menyfeltet. Eventuelt så kan du logge ut og inn. Gjør det gjerne innimellom da endringer kan oppsto i løpet av sesongen.
2. TellTur er nå heldigitalt og du kan bare registrere turene digitalt med bruk av APPen Norgeskart Friluftsliv.
3. For å delta i en eller flere konkurranser med premiering MÅ du melde deg på temakonkurransene i menyen. Hovedlisten, som vi har tatt utgangspunktet i tidligere, er ikke tellende i konkurransene og viser kun samlet turpoeng for hele året. 
4. Turer som er gjennomført før påmeldingstidspunktet vil ikke bli registrert i konkurransene.

Mer info:

Digital turregistrering i Vesterålen har blitt en svært populær aktivitet. Vi står nå ovenfor en spennende utvikling. Friluftsrådene i landet ønsker nå å se nærmere på om vi kan jobbe mer sammen om et felles turregistreringssystem. Et av målene er å etablere en felles nasjonal plattform for både registrering, konkurranse, men også en plass med informasjon over hva vi har av tilgjengelige turer. 

Det vil derfor i år, i påvente av en eventuell ny løsning, ikke bli noe nytt i TellTur 2023. Brosjyren for 2022 gjelder også i 2023 og vi vil stort sett ha de samme konkurransene som i 2022.