TellTur Brosjyre 2022 (gjelder også for 2023)

Her kan du laste ned TellTur brosjyren.

1.april - 30.november 2023

Digital turregistrering i Vesterålen har blitt en svært populær aktivitet. Vi står nå ovenfor en spennende utvikling. Friluftsrådene i landet ønsker nå å se nærmere på om vi kan jobbe mer sammen om et felles turregistreringssystem. Et av målene er å etablere en felles nasjonal plattform for både registrering, konkurranse, men også en plass med informasjon over hva vi har av tilgjengelige turer. 

Det vil derfor i år, i påvente av en eventuell ny løsning, ikke bli noe nytt i TellTur 2023. Brosjyren for 2022 gjelder også i 2023 og vi vil stort sett ha de samme konkurransene som i 2022.   

 

TellTur Brosjyre 2022

Lene-Mari Nilsen