Vi søker Friluftskonsulent

Vil du jobbe med friluft blant majestetiske fjell og kritthvite strender?

Vesterålen friluftsråd søker friluftskonsulent for 100 % fast ansettelse.

Søknadsfrist 27.november!

100% fast stilling
Søk stilling!

Vesterålen friluftsråd jobber med ulike friluftsrelaterte oppgaver i våre 6 medlemskommuner Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Vårt fokusområde er tilrettelegging for økt aktivitet, kurs og aktiviteter for barn, unge og eldre, minoriteter, grupper med spesielle behov, barnehage og skole, og ulike prosjektrelaterte oppgaver mm.

Vi jobber for at friluftsliv skal bli en naturlig del av hverdagen til alle våre innbyggere, uansett funksjonsnivå eller alder.

Vi ser etter en medarbeider som er engasjert, sosial og glad i å jobbe med mennesker.

Er du glad i friluftsliv og natur, ønsker å gjøre en forskjell, øke bolyst og aktivisere innbyggerne våre i alle aldre da er Vesterålen friluftsråd og Vesterålen det rette stedet for deg.

Arbeidsoppgavene vil bl.a. være:

  • Planlegging og gjennomføring av friluftsskoler for barn.
  • Utvikling og ledelse av friluftsrelaterte aktiviteter for barn, unge og eldre.
  • Kursing og aktiviteter i et nettverk av barnehager og skoler.
  • Samarbeid med friluftsråd, barnehager, skoler og ulike frivillige lag og foreninger.
  • Ansvar for daglig drift av sosiale media.

Vi søker en person som er utviklings- og resultatorientert med relevant 3-årig eller høyere utdanning innen for eksempel friluftsliv, natur, idrett og undervisningsfag. Personlige egenskaper vektlegges. Stillingen krever gode evner til samarbeid og kreativitet, og evne til å lede ulike grupper ute i friluft. IT-kunnskaper, førerkort og egen bil forutsettes.

Lønn etter gjeldende tariffavtale. Vedkommende ansettes på ordinære kommunale vilkår. Friluftsrådet har kontorsted på Sortland, men det kan være mulig å leie kontorsted andre steder i Vesterålen.

For mer informasjon:
Kontakt daglig leder i friluftsrådet Bård Meløe tlf.941 31 114 eller friluftsraad@vestreg.no. Mer informasjon om friluftsrådets virksomhet finner du på friluftsrad.vestreg.no


Søknaden skal inneholde:
  • Søknadsbrev og CV, attester.
  • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)
  • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
Vesterålen friluftsråd
Vesterålen friluftsråd er et interkommunalt oppgavefelleskap for å fremme friluftsliv i sine medlemskommuner Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Vesterålen friluftsråd sine medlemskommuner har et landareal på ca. 3000 km2, med om lag 33 000 innbyggere.

Formålet med friluftsrådet er å arbeide for økt forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftslivet. Friluftsrådet skal også arbeide for å sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter. Gjennom aktivt å fremme friluftslivet og være ambassadører for naturopplevelse og fysisk aktivitet, håper vi at så mange som mulig ønsker å ta del i friluftslivets gleder.

Tilsettingsvilkår
Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.

Arbeidstakere tilsettes i «Vesterålen kommunalt oppgavefellesskap i friluftsliv» etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Alle som skal arbeide i skole og barnehage må fremlegge politiattest ikke eldre enn 3 måneder, før tiltredelse.

Generelt
Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Vesterålen kommunalt oppgavefellesskap i friluftsliv via Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!