Mer og bedre læring i Friluft

Vår ferske friluftskonsulent planlegger nå prosjektet "Mer og bedre læring i Friluft" som går hele neste skoleår 23-24.
Prosjektet samarbeider med det nasjonale prosjektet som Friluftsrådenes Landsforbund har satt i gang.
Prosjektet skal ha en nettverksgruppa bestående av ansatte i skolen, vi samles for å kurses og inspirere hverandre til å ta i bruk uteklasserommet i større grad.

Prosjektet handler om å få til mer og bedre uteundervisning i skolehverdagen.

Lærerne sitter på mye kompetanse som deles i gruppa og de ulike skolene bruker forskjellige uteskole-opplegg som kan tilpasses og brukes hos andre skoler.

Læring i friluft gir: 

  1. Virkelighetsnær læring ved bruk av nærmiljøet som arena.
  2. Fysisk aktivitet( som en naturlig del av skolehverdagen).
  3. Naturopplevelser og miljøbevissthet.
  4. Sosialt, spennende og inkluderende læringsmiljø.

Gjennom "Mer og bedre læring i friluft" vil vi jobbe for å la elevene lukte, smake, lytte, berøre og se på det de skal lære. Elevene erfarer, ikke bare pugger seg fram til kunnskap.

Hvorfor er læring i friluft viktig for elevene?

  • Forskning viser at kun 4 av 10 barn er aktive en time om dagen. Læring i friluft kombinerer undervisning med fysisk aktivitet.
  • Klassisk klasseromsundervisning passer ikke alle elever. Gjennom prosjektet har vi økt fokus på å la elevene erfare og sanse i naturen.
  • Forskning har tidligere vist at barn som er ute i naturen har redusert risiko for konsentrasjonsvansker, er bedre til å samarbeide og utvikler motoriske evner bedre enn barn som oppholder seg mest innendørs.