Vesterålen friluftsråd jobber med å sette ut gapahuker i regionen til allmenn bruk.

Gapahuk Vesterålen
20.02.201709:58 friluft

Den første settes ut på Kyststien i Bø (Kjerringstranda) i uke 24 i 2018 og på Kyststien i Lødingen (Klokkatohaugen på Nes) i løpet av 2019. 

Byggfagelever på Sortland bygger Gapahuken i Bø

Gapahuken på Kjerringstranda i Bø ble utplassert juni 2018!

Tor Andersen
Under oppføring juni 2018